de afstand tot jouw kern

 

Stem vrede

Lezen zonder tijd
zondag 25 november 2012 12:01

Een recent consult betrof twee dames die vriendinnen waren. Het was een consult als verjaardagscadeau en één vriendin wist dus niet waar ze naar toe werd genomen. Ze kwamen met zowel levensvragen over zich zelf als hun liefdes situatie. Het afstemmen op dit tweetal verliep moeiteloos, de hartsverbintenis tussen de twee en het vertrouwen dat daarmee gepaard ging, maakt dat een consult met twee ciënten soepel verliep. De reading ging over hun karmische situatie.

Consult

Aanvankelijk had ik voorgesteld om met zielstekeningen te beginnen. Als er geen duidelijke voorkeur is voorafgaand aan het consult, is deze vorm het meest tastbaar. Maar toen ze samen aankwamen kwam er meteen een verbinding op gang. Het gesprek en de mate van contact maakten het meteen goed te ervaren en een vorm op papier was niet vereist. Deze openheid ervoer ik als hartverwarmend. De één met een bijzonder licht in zichzelf, en de ander schakelend van hoofd naar lijf, maar beiden zuiver naar elkaar, zonder oordeel. Nadat we bespraken wat hier aan ten grondslag lag, en hoe hun ontwikkelde talent ook hun valkuil kan zijn, werd het even stil.

Liefde

Giechelend keken ze elkaar aan: "Durven we het te vragen? ... Hoe zit het met de liefde?"

En daar wordt het extra spannend. Grote vragen over de huidige situatie behelzen al snel een hoop of verwachting omtrent de toekomst. Maar het lezen van situaties, mensen en levens, wil ik altijd beperken tot dit moment. Om te voorkomen dat de informatie die ik deel, sturend wordt door eigen kleuring. Ze hebben geen concrete vraag, maar voel aan dat ik ook de partners energetisch moet bevragen. Ik neem de tijd om af te stemmen op de extra contacten. Vraag intern toestemming om de reading uit te breiden met deze partners... Als ik daarna de aandacht weer op de vraagstellers richt, komt er informatie mee over hun partners.

Door niets te vertellen over deze relaties, maar zuiver te spreken over de interactie kan ik de informatie terugbrengen naar de vraagstellers. Deze blijkt zeer behulpzaam te zijn. Telkens maak ik een rondgang om van informatie tot begrip en inzicht te komen tot het lichamelijke gewaarzijn. Telkens als een rondgang gemaakt is komt er nieuwe informatie door. Stapje voor stapje, laagje voor laagje.

Ook wisselen de momenten zich af tussen de twee vriendinnen. Als één even moet verwerken komt op natuurlijke wijze de ander in beeld en ga ik daar verder. Het is een consult van bijna 2 uur, maar een hele vrucgtbare. Ze melden me dat het boven hun verwachting was. En daar spreken we nog even over na. Beiden doen ze een opleiding psychologie waar ze min of meer geleerd wordt vanuit theorie en hoofd, de aansluiting met het lichaamsbewustzijn ontbreekt daar. Ze stellen het enorm op prijs om juist in het consult die diepere lagen te raken.

Inzicht

Het is me gelukt om niet over toekomst te spreken, en de informatie te beperken tot het moment en de dynamiek daarin. Ze hebben beiden met nieuw inzicht in zichzelf, de vrijheid en ruimte om zelf te beslissen hoe ze verder gaan in hun leven. Het is altijd opletten om informatie te geven, deze te laten ervaren, zonder hier conclusies aan te verbinden. Deze worden dan meteen door het hoofd ingekleurd. Ingekleurd door opgedane kwetsuren uit het verleden en verwachtingen over de uitkomsten. Deze geven geen inzicht maar slechts illusies. Het is voor allen een bijzondere middag.

 

You have no rights to post comments

Recent