de afstand tot jouw kern

 

Stem vrede

Geloof
vrijdag 08 februari 2008 01:42

In een recentelijk gesprek kwam het onderwerp 'radicalisering' en 'religie' aan de orde. Heel spiritueel kijkend naar dit fenomeen, is het een trend die niet alleen in de Islam plaats kan vinden. Het moet een tegenhanger hebben. Deze is wellicht te vinden in de overkapitalisering en oorlogsvoering, maar wellicht ook in de Christelijke bewegingen. Overkoepelend kan het misschien wel de bewustzijnsbeweging op persoonlijk nivo zijn, door sommige 'New Age' volgelingen benoemd als het Aquarius tijdperk.

Hoe dan ook, alle stromingen daarin worden geraakt met de volgende zinsnede:

Geef me iets om in te geloven opdat ik mijzelf kan verliezen.

De radicalisering, van welke religie ook, gaat uit van het startpunt waarin een buitenwereld onpersoonlijk, onjuist, en onrechtmatig gedrag veroordeeld wordt. De radicalisering ontzegt daarbij juist het bestaansrecht van een ander persoonlijk standpunt. En zoals altijd, op het moment dat je een ander een beeld toeschrijft, voldoe je zelf aan een beeld. Door met beelden van de realiteit te leven, isoleer je meer en radicaliseer je meer. De beelden worden het geloof, op deze manier verlies je jezelf volledig en nemen de beelden het over. Het geloof in jouw beeld maakt dat jij jezelf verliest.

De meer Boedhistische benadering, en van modernere bewustzijnsbewegingen, schrijven 'verliezen van jezelf' meer toe aan het stoppen van het zelfbewustzijn. Juist de beweging van het leven zelf volgend, volledig in contact met jouw eigen bewegingen, zonder het behoud van eigen bestaan, werkelijk verliezen. Het geloven in deze zin, betreft het geloven in jezelf en in het grote goed in jezelf. Als je jezelf werkelijk toevertrouwd aan dit grotere in jezelf, en niet buiten jezelf, verlies je het ego.

De beoordeling die je als mens moet maken, kan niet gebaseerd zijn op de beelden die je meekrijgt uit opvoeding, samenleving, omgeving of maatschappij. De beoordeling moet juist uitgaan van een ego-loos gevoel van zelf. Het werkelijk horen en ervaren en voelen van jezelf, het grotere in jezelf. Als je werkelijk gelooft is er geen beeld. Ook in de bijbel staat 'maakt van Mij geen beeltenis'.

Stop met het maken van een beeld. Stop met het leven in een plaatje. Geloof in een leven met jezelf, zonder beeld. Maak jezelf vrij van jouw beelden. Het ego dat voortdurend bezig is met zelfbehoud is iets dat je verliest als je gelooft in een zelf; een zelf zonder afhankelijkheid van beeld is dan een vrijer leven. Noem het radicaal als je wilt, maar dan wel de goede.

Liefde is in jezelf
Verlies jezelf niet in tijd en ruimte zonder liefde
Verlies jezelf in liefde

 

You have no rights to post comments

Recent