de afstand tot jouw kern

 

Stem vrede

Goed en kwaad
donderdag 10 januari 2008 06:23

Ooit hoorde ik een verhaal dat als de schepping na de zevende dag gestopt zou zijn, er geen nieuw leven zou ontstaan. Als het scheppingsverhaal zou stoppen zodra God zag dat het goed was of als Adam en Eva zouden bestaan maar dan zonder slang. Als de slang niet had bestaan, dan zouden we nog rondlopen als Adam en Eva, zonder vijgeblad, zonder internet, zonder boeken, zonder muziekinstrument, zonder kunst, zonder enig bewustzijn van leven. Een leven zonder leven, dat zou nu pas zonde zijn.

Lilith

De oorspronkelijk verhalen vertellen dat de eerste vrouw van Adam een gelijk geschapene was en dat juist daarom ruzie ontstond. (Adam wilde namelijk bovenop...) Lilith vertrok aldus. God schiep daarom een tweede vrouw, Eva. Zij kwam voort uit de rib van Adam, opdat ze gebonden zou blijven. Lilith echter kwam terug in de vorm van de slang en bracht (wederom) verandering. Dit is niet alleen een begin van de zogenaamde erfzonde, het is tevens het begin van het leven zoals we het nu kennen, verandering volop en voortdurend.

Verandering

Het woord leven betekent het voortdurend aanpassen aan de omgeving om te blijven voortbestaan, oftewel verandering. Geboren worden, vorm krijgen, opbloeien en sterven. Het leven is veranderend, zoals we allemaal moeten veranderen omdat onze omgeving veranderd. Deze verandering is mogelijk door "niet stil te zitten". Verandering wordt mogelijk gemaakt door impulsen van buitenaf die we niet in de hand hebben. Zaken en gebeurtenissen die jij en ik als mens niet controleren en (gelukkig) niet kunnen controleren.

Groei

De verandering van onszelf is direct verantwoordelijk voor groei. Wordt dat niet in groei omgezet dan ontstaat een vergroeiing. Iedereen heeft wel een jeugdherinnering waarin dit optreedt. Persoonlijke groei is mogelijk door deze ervaringen. Vergroeiing of groei, het is een kwestie van tijd. Als verandering niet meteen in groei omgezet kan worden is zelfs vergroeiing een aanleiding tot verandering, wederom een kwestie van tijd. Vergroeiing vraagt namelijk vroeg of laat om heling en wordt daarmee de innerlijke drang tot verandering. Daarmee heeft zelfs vergroeiing de potentie tot groei. Het vereist echter bewustwording en stoppen met niet-veranderen.

Verstilling

Door verandering niet om te zetten in groei, maar jezelf juist te verzetten, ontstaat of vergroot jouw vergroeiing en daarmee de neiging tot "niet veranderen". Op deze manier verdwijnt (tijdelijk) het leven in de betekenis van verandering. Daarin wordt de verstilling de norm. Deze wapening zet vergroeiing in om niet te veranderen.

Denkbeelden

De denkbeelden van goed (behoudend) en kwaad (afnemend) zijn te bezien vanuit het leven en het niet-leven. Vanuit het niet-leven is elke verandering een bedreiging waartegen je jezelf wilt wapenen en is per definitie kwaad omdat het afneemt wat is. Vanuit het leven bezien is elke verandering een aanzet tot groei, vanuit dit perspectief bestaat het kwaad zelfs niet.

Vanuit het denkbeeld dat je geen verandering wilt en alles wat is wilt behouden lijkt verandering het kwaad, daarin lijkt alles wat bekend is en je ontnomen wordt slecht. Het is echter juist zoals het leven geschapen is en ons voortdurend dwingt te antwoorden. Het leven is daarin niet slecht, maar slechts wat het is, verandering. Als dit de schepping is zoals wij die ervaren is er dus geen slecht, en is er slechts goed.

Vanuit de "niet veranderen" denkbeelden wat dus een slechte eigenschap in zichzelf is omdat het uitgaat van vergroeiing in plaats van groei, projecteren we juist deze beelden op het leven. Verandering is daarmee slecht geworden, daarmee vergeten we allemaal dat we het goede nalaten.

Leven is verandering, verandering is groei, groei is goed.
Wapen jezelf met groei, omarm verandering.
Laat het idee van kwaad en slecht los.
Er is slechts leven of niet leven.
Er is slechts God, of de afwezigheid van God.

 

You have no rights to post comments

Recent