de afstand tot jouw kern

 

Stem vrede

Perspectief
woensdag 23 juli 2008 13:34
Paranormaal zijn, het dringt zich soms zo heftig op dat het niet te ontkennen is. Paranormaal zijn, het werkt soms zo subtiel dat het twijfel alom is. Op deze momenten van grote twijfel, brengt slechts een enkele conclusie: het contact met jezelf is weg.

Het moment

Het contact met jezelf kan niet weg zijn, omdat je altijd jezelf bent, ook al denk je van niet. Dit laatste verraadt de huidige toestand van zijn. Je denkt en je bent niet.

Terugkijkend en zoekend zul je je een moment herinneren waar jouw zicht zich vertroebeld heeft. Meestal een moment waarop contact met iemand anders plaats vindt. Deze ander met een gat in zijn of haar bestaan; een blinde vlek. Dit maakt het mogelijk om met een bepaald beeld de wereld te zien en te blijven beschouwen. Het is precies dit moment dat je onopgemerkt hebt gelaten. Dit is het moment waarop je het contact met jezelf bent verloren.

Wat speelt er en wat is er te leren uit deze ogenschijnlijke eenvoudige en al te menselijke situatie...

Perspectief

@RParanormaal en gevoeligheid maakt dat het inleven in een ander, soms leidt tot een perspectief wijziging. Deze lijken heel persoonlijk en eigen. Het denken zoals een ander het doet, wordt het denken zoals jezelf doet. Het voelen van de ander wordt het eigen gevoel.

Het in stand houden van een blinde vlek, een gat in het bewustzijn, is een oneigenlijk perspectief. Het is een manier van kijken volhouden die het contact met het ware zelf onderbreekt. Een neiging om met het inleven dit perspectief van iemand over te nemen, maakt dat het contact met jouw eigen zelf eveneens onderbroken wordt. Sterker nog, de blinde vlek die iemand bewust of onbewust in stand houdt, wordt dan jouw blinde vlek.

Hiaat

Dit kan uiteraard slechts gebeuren als het inleven onbewust gebeurt. Het op natuurlijke wijze invullen van de hiaten van de ander is onderdeel van het inlevingsvermogen en onzichtbare talenten van de paranormale mens. Juist het onbewust inleven, het opvullen van gaten en het overnemen van denkbeeldige perspectieven, het verschijnsel zelf is de eigen hiaat.

Enkele vragen om dit op te sporen zijn: Voel hoe je iemands hiaat opvult en uit het eigen contact gaat? Waarnemen hoe je de wereld beschouwd terwijl je het als ongemakkelijk ervaart? Denken over, terwijl je niet eerder zo gedacht hebt en ook later al niet meer zo denkt. Dit zijn sporen van een eigen onbewust gat.

Het opvullen van andermans gat, is jouw eigen gat. Het invullen van de hiaten is een eigen hiaat. Hulp geven met als kostenpost het verlies van jezelf is nooit hulp. Ten koste van jezelf helpen is altijd tijdelijke hulp en zelden behulpzaam op de lang duur; veel vaker is het een langdurige schadepost voor jezelf.

Egoïstisch

Voor jezelf opkomen en contact met jezelf onderhouden én geen perspectief van een ander delen, kan mogelijk als egoïstisch worden betiteld. Mensen die het eigen hiaat ontkennen en je ervan proberen te overtuigen van hun eigen perspectief en bijna eisen dat je hun gat opvult, zijn werkelijk egoïstisch. Het lijden van veel paranormale mensen is begonnen door het talent van inleven dat omgevormd wordt tot deze valkuil. De zoektocht is de tocht naar zichzelf (net als alle mensen dat moeten).

Hulp

De enige hulp voor anderen is het contact vinden met jezelf. De weerspiegeling van een vol iemand toont het gat en verwrongen perspectief van de ander. Door iemand de eigen lijdensweg te laten ervaren, door niet het gat te vullen en niet mee te gaan in de illusie van een denkbeeldig perspectief, dat is hulp.

Deze weg gaan is hulp, voor jezelf en voor anderen. Niets is makkelijker en daardoor ongemakkelijk, om de gaten te blijven vullen ten koste van jezelf. Werkelijke kracht is vereist om het contact met het zelf te onderhouden en te blijven wie je bent ongeacht het perspectief en de valkuil van de ander. Het geloven in jezelf is de term de hierbij past.

Menselijk

De menselijke weg om de hiaten ongedaan te maken en zuiver worden is de weg van de mens. Dit is misschien dubbel waar voor de mensen die paranormale vermogens in zich hebben. De weg lijkt soms dubbel zo lang, maar dat is nu eenmaal het kruis van de mensen met talent. Op deze manier is er tegelijk dubbel zo veel aan mogelijkheden om te leren. De hiaat van de ander is niet het hiaat van jezelf, maar duidt slechts een hiaat van jezelf als je het niet als zodanig ziet.

Zoek jouw eigen perspectief, het contact met jezelf, en breng anderen daarmee tot het werkelijke perspectief.

 

You have no rights to post comments

Recent