de afstand tot jouw kern

 

Stem vrede

Wat ik wil weten
donderdag 21 april 2005 07:50

Ik hoef niet te weten hoe jij in je levensonderhoud voorziet. Wat ik graag wil weten , is waar jij voor gaat en of jij het aandurft oog in oog te staan met de verlangens van je hart.

Het interesseert me niet hoe oud je bent. Maar wel of je het aandurft voor gek te staan omwille van de liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat leven heet.

Het maakt me niet uit welke planeten jouw horoscoop beinvloeden. Waar het mij om gaat , is of je ooit tot in de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen En of de verraderlijkheden en de beproevingen van het leven je juist ontvankelijk hebben gemaakt, of dat deze je hebben doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn.

Wat ik wil weten, is of jij pijn, die van mij of die van jezelf, kunt laten zijn voor wat het is, zonder een vinger te verroeren, zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden.

Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe, of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase, van top tot teen, zonder je in te houden door op je hoede te zijn, realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten afremmen door herinnering aan beperkingen vanuit je menselijk bestaan.

Het kan me niet schelen of je verhaal waar is of niet. Wat ik zou willen weten , is of je anderen durft af te wijzen om trouw te kunnen zijn aan jezelf, of jij het aankunt voor verrader te worden uitgemaakt om verschoond te blijven van verraad vanuit je eigen ziel.

Geef me een bewijs van je trouw, opdat ik zal weten dat je vertrouwen waardig bent. Ben je in staat schoonheid te zien ook al is niet iedere dag even mooi. En is het leven zelf voor jou de bron waaruit jij je levenskracht kunt putten.

Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid, die van jou en mij, en toch aan de rand van een meer staan en luidkeels tegen het zilver van de volle maan roepen:”Ja.”

Ik hoef niet te weten waar je woont en hoeveel geld je hebt. Wat ik graag wil weten is of jij het kunt opbrengen om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst, op te staan, en datgene te doen wat gedaan moet worden voor de kinderen.

Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent. Wat ik wil weten is of jij zonder terughoudendheid beried bent met mij door het vuur te gaan.

Het gaat er voor mij niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd. Voor mij is het van groot belang van jou te horen welke innerlijke kracht jouw steun en toeverlaat is als al het andere om je heen is weggevallen. Of jij alleen kunt zijn met jezelf en of je het werkelijk goe hebt bij jezelf wanneer het stil wordt, in eenzaamheid.

- Oriah Mountain Dreamer -

http://www.oriahmountaindreamer.com
http://www.thehouseofbooks.com

 

You have no rights to post comments

Recent