de afstand tot jouw kern

 

Stem vrede

Spiraal
zondag 22 april 2007 13:39

Verschillende mensen die ik ontmoet in mijn praktijk zitten al enige tijd gevangen lijkt het. Een niet te doorbreken cirkel van gedachtes en gedragingen, slechts onderbroken door een bewuste gedachte 'nu gebeurt het weer' of 'waarom wil het telkens maar niet lukken'.

Cirkel

De momenten waarop deze levensgang wordt opgemerkt zijn te kortstondig en te weinig van invloed om het anders te zien dan een cirkel. Telkens lijkt een moment in het leven terug te komen, soms met andere mensen, soms in een andere baan, maar telkens in essentie terugkerend.

Spiraal

De herhaling van stappen is geen oplossing. De stappen terugvolgen kan soms helpen om inzicht te krijgen in het begin punt. Maar meestal is het zelfs effectiever om een etage lager te kijken. De cirkel is namelijk nooit een cirkel, het oogt alleen maar zo. Het beste is deze levenswandel te zien als een cirkel op een etage. De veranderingen die wel optreden maken dat deze wandel een volgende keer een etage hoger of juist lager voorkomt.

Zodra je dit visueel voorstelt, zul je je realiseren dat het niet een cirkel op een etage is, maar een spiraal om meerdere nivo's.

Verbinding

De cirkel doorbreken is vrijwel onmogelijk als je niet een andere etage beschouwd. In de zoektocht naar het begin of het eind van een dergelijk rondje eindigt pas als je kan vinden waar het van etage wisselt.

De etage is een begrip om het voor te kunnen stellen. Daadwerkelijke etages zijn de ziel, de geest en het hart. Omdat deze in jouw leven één geheel zijn waarbij de onderdelen elkaar beïnvloeden, is het vaak zo dat de vraag van het één zich uit in de ander.

Een zielsprobleem uit zich in het geestelijk gedrag. Door niet te doen wat je zielsverlangen je ingeeft, maakt dat je geestelijk in cirkeltjes blijft bewegen. Zolang je hier niet iets aan veranderd zal je cirkeltje na cirkeltje een etage afdalen. Verder weg van jezelf, en steeds onherkenbaarder waar het nu daadwerkelijk knelt.

De bewustwording van de cirkel vraagt dus soms een onorthodoxe aanpak om het op een ander nivo te behandelen of te doorzien.

De kern

Zodra de kern in beeld komt van jouw bestaan, komt ook het spiraalvormig levenspad in beeld, waarbij de wandel op zijn plek valt. De bewustwording is dan niet alleen meer het zien van de cirkel, maar ook de etages die op elkaar gestapeld zijn. De bewustwording levert inzicht op een ziels nivo, waarbij ogenblikkelijk duidelijk wordt welke wandel overbodig is.

Het contact met jouw kern maakt dat de overbodig wandel van je af valt. Het contact met jouw kern bepaald de harmonie in jouw leven.

 

You have no rights to post comments

Recent