de afstand tot jouw kern

 

Stem vrede

Vertrouwen
donderdag 26 juni 2008 03:17
In alles wat we verlangen, willen, doen, denken en voelen, ligt een verbinding met vertrouwen. Vertrouw je de ander, vertrouw je jezelf, vertrouw je de situatie, vertrouw je het leven met alle ogenschijnlijke willekeur? Het vinden van jezelf heeft alles te maken met vertrouwen.

Controle

Een van de eerste neigingen die de mens ontwikkeld is de situatie overzien en de invloed ervan te controleren. Zodra je jezelf als kind pijn doet bij het vallen, houd je jezelf in bedwang en controleer je de beweging meer om het niet nogmaals te laten gebeuren. Zo zijn er tal van voorbeelden van lichamelijke en emotionele pijn en ongemak op te roepen uit de persoonlijke herinneringen. Houdt de vader, moeder, broer en zus in de gaten, dan kan het je niet opnieuw overkomen. Reageer niet te impulsief en handel doordacht, controleer de omgeving, jezelf, alles wat je doet, denkt en voelt.

Afleren

Dit leren is eigenlijk een vorm van jezelf conditioneren die je op latere leeftijd, wellicht als je deze website leest, ongedaan wilt maken. Het aanleren van conditionering is een natuurlijk proces en onvermijdelijk. De vrije opvoeding die soms gegeven wordt, is een gecontroleerde opvoeding waarbij de controle ligt op het afwezig zijn van controle. Hoe dan ook, zal elk individu zijn eigen les trekken en iets afleren om te doen.

Dit afleren geeft een beperkter gevoelsleven, een beperkter handelen en een onvrij gevoel en in sommige gevallen zelfs een onvrij denkpatroon. Zodra je op het pad gaat waarin je dit ongedaan wilt maken, ben je op een positieve manier iets aan het afleren. Let daarbij echter op dat je het niet met eenzelfde moraal afleert, in dat geval kan het niet goed uitpakken.

Natuurlijk

Het gegeven dat ieder mens aan deze wetmatigheid van afleren en afleren onderworpen lijkt, geeft te denken. Als het zo natuurlijk is, wat is er dan eigenlijk fout aan? Uiteraard zijn er situaties waarbij iemand zich misdragen heeft jij je aangepast hebt. De aanpassing op zichzelf is niet fout, het ermee blijven leven is hoogstens belastend maar in zichzelf ook niet fout.

De aanpassing is belastend, deze aanpassing vraagt echter geen oordeel, het is via een natuurlijk proces door jezelf in het leven geroepen en als de belasting te hoog wordt is er een weg om deze ongedaan te maken. Hierin is geen foute of goede weg, slechts de wijze waarop je handelt, zonder oordeel.

Uitweg

Juist vanwege deze oordeel vrije constatering kan je stellen dat een ieder die in staat gesteld is om een aanpassing te maken en hiervan een last ondervindt een mogelijkheid vindt om deze ongedaan te maken. Soms kan dit even duren, maar als de last te zwaar wordt, is er een verlossing en een uitweg.

De aanpassing door jezelf als reactie op de buitenwereld is een vrije beweging. De manier waarop je jezelf aanpast is een manier die voor jou heel persoonlijk is en daarom door jezelf verkozen. Ondanks de onvrije omgeving en de mogelijk dwangmatige wijze van aanpassen is de manier van aanpassen de eigen keuze.

Doordat deze vrije keuze bestaat en er geen dwang is om deze aanpassing in stand te houden, kun je stellen dat er altijd vrijheid is om af te leren. De uitweg is het besef dat je hierin altijd vrij bent en vrij geweest bent.

Vrijheid

Het gegeven van vrij zijn om af te leren wat je wilt op het moment dat je het wilt, is een gegeven van vertrouwen. Deze vrijheid is immers altijd aanwezig. De enige belemmering is het stukje van jezelf die het geloof in deze vrijheid langzaam heeft afgeleerd. Het leven heeft je hier niet toe gedwongen, de vrijheid die het je geeft heeft het mogelijk gemaakt om de druk te weerstaan. Deze vrijheid in het leven stelt je tevens in staat om het weer ongedaan te maken.

Het besef dat het leven alle vrijheid geeft om jezelf aan te passen en deze aanpassing ongedaan te maken, is de basis voor een diep vertrouwen in leven zelf, en hopelijk een opstapje naar het vertrouwen in jezelf.

Het leven zal altijd een vrijheid aanbieden waarin je een beslissing kan en mag nemen, vertrouw hierop.

 

You have no rights to post comments

Recent