de afstand tot jouw kern

 

Stem vrede

Ik wil verlangen
dinsdag 07 november 2006 07:37

In situaties waarin je je niet op je gemak voelt, en of dit nu een receptie is, op je werk, of in jouw relatie of huwelijk, speelt er een vraagstuk rondom ik. Vragen die dan door je hoofd kunnen gaan spelen hebben betrekking op de situatie en de anderen ten opzichte van jezelf. Dergelijke situaties kunnen je erg terugbrengen op ik-vragen. Waarom heb ik het niet naar mijn zin, waarom loopt het niet zoals ik wil, hoe komt het dat ik telkens in dezelfde situatie eindig.

Wil

De wil om de situatie te veranderen is er dan vaak. De wil om ergens anders te zijn, de wil om van baan te veranderen, een andere relatie of verhouding willen. Telkens merk je dat de situatie niet is zoals je wilt, dat anderen zich niet gedragen zoals jij wilt, dat het lot dat je getrokken hebt niet is wat je wil.

In sommige gevallen kan je dan nog bedenken wat je dan wel wilt. Maar vaker kom je dan toch weer in een herhaling terecht. En het vage knagen aan deze wil tot verandering roept tegelijk de vraag op "Wat wil ik dan eigenlijk?". Deze is niet zomaar te beantwoorden vanuit de wil of vanuit ik. Deze worden namelijk beiden gevoed vanuit het ego en zijn meestal gebaseerd op "niet hoeven veranderen". Jijzelf hoeft namelijk niet te veranderen, maar die ander of de situatie.

Verlangen

Daar waar willen dus eigenlijk het bestendigen van de eigen ik is, kan je stellen dat het werkelijk verbinden met dit willen een hart vergt. Daar waar de wil met het hart verbonden is, ontstaat er een openheid en bereidheid tot verandering. Als het werkelijk willen met je hart wordt verbonden kan je spreken over een verlangen. Verlangen naar een verandering van de situatie, waarin het minder belangrijk is hoe jij daarin bent, zolang het maar anders wordt. Verlangen naar een andere invulling van jouw werk of relatie. Dat jij je daar hoogst waarschijnlijk anders moet opstellen is iets wat je op dat moment op de koop toe neemt.

Behoefte

Als het verlangen een verbintenis aangaat van het rationele en het hart wordt ook duidelijk dat er een behoefte ontstaat. De behoefte naar een harmonieuzer leven, werk en relatie. Een beter contact met jouw eigen ziel, een behoefte naar een leven waarin je naar hartelust kan leven. Een behoefte om jouw realiteit in te richten opdat jij open staat en ontvangt voor wat jij nodig hebt, ook al is dat niet per definitie wat je van te voren gedacht of gewild had.

Voelen

Jezelf verbinden met je hart, het hartsverlangen en het ervaren van jouw behoefte maakt dat je in verbintenis staat met jouw gevoelsleven. Je gaat dan niet alleen voelen wat je wil, wat jouw verlangen is en wat de behoefte is, je gaat dan ook steeds beter voelen wat er niet klopt. Je gaat voelen waar het pijn en verdriet doet. Je gaat dan voelen waar het wel of niet goed voor je is. Je gaat voelen waar mensen en situaties voedend zijn voor je, en waar niet.

Zelf

Het werkelijk durven voelen maakt dat je steeds dichter bij je ware zelf komt. Het contact met jouw ziel wordt steeds intenser en opener. Je gaat dan steeds beter ervaren wat het verschil is tussen ik en zelf. Hierin is de meest belangrijke stap, telkens weer opnieuw, jezelf verbinden met jouw hart en het toevertrouwen van jezelf aan jouw ziel. Hierin kan je het ik en willen in een betere context plaatsen. Een betere context omdat het alleen oprecht kan zijn als je in verbinding staat met jezelf.

 

You have no rights to post comments

Recent