de afstand tot jouw kern

 

Stem vrede

Zen-boedhistische methodes omvatten merkwaardige oefeningen om uit het denkraam te komen van alle dag: "Hoe klinkt het geluid van het klappen met één hand". Op de lagere school hadden we raadseltjes die hier aan doen denken: "er ligt een dood vogeltje, welk pootje is langer". Natuurlijk is er geen logisch antwoord, dat is nu precies de bedoeling. Zoals een gedicht neem je dit op, contempleert en ervaart het inzicht dat het je brengt. Het zijn uitnodigingen tot meditatie en waarneming van ons innerlijk door ons rationele denken uit zijn gewone doen te brengen.Het gebod
zondag 19 juni 2016 09:42

Tijdens een tentenkamp waar we mediteerden, spraken en werkten met de "wolk van niet weten", werd ons verzocht te mediteren op het beeld van Mozes die de berg Sinaï opging om de 10 geboden te ontvangen. De berg was in een wolk gehuld opdat het aangezicht van God niet gezien zou worden. In onze meditatie keerden we ons met dit beeld naar binnen om te horen hoe ons eigen gebod zou klinken.

 
Alles en niets
maandag 30 maart 2015 17:40

Op het moment dat we 's ochtends wakker worden en onze ogen openen, zien we onze wereld. Het licht valt in onze ogen; het geluid dringt onze oren binnen; de geur ademen we in; al tastend werpen we de dekens af en zetten onze voeten op onze vloer. Langzaam komt de dag tot ons, het werk dat we te doen hebben, en overdenken al wat die dag nog komen gaat. Wij lijken samen te vallen met alles wat we op dat moment ervaren en denken. Wij zijn dat alles.

 
Zonder begin
maandag 03 juni 2013 13:05

zonder begin
en eindeloos,
zo is het.
het is goed.

 
Niet vergeten
zaterdag 09 juni 2012 13:13

Alles is liefde, en iedereen zoekt het...

 
Een wolk sterft nooit
zaterdag 05 mei 2012 10:55

"Als we heel goed naar een wolk kijken, kunnen we zien dat die ook de aard heeft van geen geboorte en geen dood. Vandaag zie je dezelfde wolk misschien niet aan de hemel, maar dat wil niet zeggen dat de wolk doodgegaan is, “niets” geworden is. Het kan dat een wolk verandert in regen of sneeuw of ijs, maar een wolk kan niet doodgaan, niet niets worden. We hebben helemaal niet de macht om van iets niets te maken." - Thich Nhat Hanh.

 
Anders
maandag 19 maart 2012 18:37

ik,

ik ben,

ik & jij,

ik ben zoals jij,

anders.

 
Jezelf
donderdag 10 juli 2008 04:31

Ik

Wat voel ik eigenlijk

Wat denk ik eigenlijk

Hoe doe ik eigenlijk

Hoe zien ze me eigenlijk

Ach, nu doe ik het weer

 
Betovering
dinsdag 19 februari 2008 02:18

Als kind is de wereld zo groot en magische dat het moeilijk voor te stellen is hoe alles in elkaar grijpt. Naarmate je ouder wordt en denkt te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, wordt het alsmaar minder magisch. Natuurlijk zijn er nog genoeg onbegrepen zaken, maar langzaam groeit het bewustzijn en het denken dat het te begrijpen is.

 
Eenzaam en Alleen
donderdag 14 februari 2008 03:19

Het hoofd bedenkt:

Eenzaam maar niet alleen.

Het gevoel zegt:

Alleen maar niet eenzaam.

 
Tonglen Meditatie
vrijdag 21 september 2007 04:11

Begin met mededogen te voelen. De methode is als volgt: Wanneer je inademt moet je je voorstellen dat je alle ellende van alle mensen ter wereld inademt. Alle duisternis, alle negativiteit, alle helse toestanden die overal bestaan, adem je in. En laat je hart die absorberen. Wanneer je inademt, adem je alle ellende en al het lijden van alle wezens ter wereld in - in verleden, heden en toekomst.

 
Realiteit of wereldbeeld
dinsdag 04 september 2007 04:26
jouw wereld is de wereld
de wereld is jouw wereld
jouw wereld is mijn wereld
 
Ik ben wie ik ben
dinsdag 28 februari 2006 06:45

"Wie ben ik?" is een vraag die mij redelijk bezig gehouden heeft in het verleden. En ik weet uit ontmoetingen met anderen dat ik daar niet de enige in ben.

 
Essentie
zaterdag 10 december 2005 12:30

Allemaal vragen we ons wel eens af, als we denken over het nut van het leven, wie je nou eigenlijk bent. Wat maakt dat jij er mag zijn, dat jij bijzonder bent, of dat jij zelfs uniek bent. Het enige antwoord is: "dat jij mag zijn". Anders had er namelijk iemand anders op die stoel gezeten...

 


Recent